Powrót do strony głównej

BIEŻĄCE BADANIA NAUKOWE

Metody przedziałowe rozwiązywania zagadnień brzegowych równań różniczkowych cząstkowych

Temat realizowany w ramach problemu badań własnych w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej wspólnie z dr inż. Małgorzatą Jankowską (Instytut Mechaniki Stosowanej PP), dr inż. Barbarą Szyszką i dr. inż Karolem Gajdą (Instytut Matematyki PP) oraz mgr. inż. Tomaszem Hoffmannem (PCSS). Temat został przedstawiony i omówiony na seminarium w Instytucie Informatyki PP w dniu 26 lutego 2008 roku. Ostatnie wyniki przedstawiono na seminariach w Instytucie Informatyki PP w dniu 22 maja 2018 roku oraz w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 23 października 2018 roku.

Powrót do strony głównej