Powrót do strony głównej

Pro Dialog

ISSN 0867-6011

Wydawanie pisma zawieszono w 2008 roku.

Zakres tematyczny pisma

Komitet Redakcyjny

 

horizontal rule

Pro Dialog 24 (2008) ISBN 978-83-8529-53-4

 

A. Białas, Using the UML/OCL Methodology to Improve the IT Security Development Process

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91,1 kB.

L. Jamroż, J. Raszka, Max-Plus Algebra in Modeling of Access to Common Resources

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92,1 kB.

P. Potera, A. Gierczyk, Analiza poprawności programów i aplikacji do zastosowań na lekcjach fizyki

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 96,2 kB.

A. Wagner, A. P. Urbański, Społecznościowy serwis Netowisko.pl dla obozów o profilu naukowo-technicznym w celu krzewienia wiedzy technicznej

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 109 kB.

A. Marciniak, An Interval Difference Method for Solving the Poisson Equation

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 82,4 kB.

Spis treści numerów 1 – 23

 

horizontal rule

Pro Dialog 23 (2007) ISBN 978-83-8529-48-0

 

M. Stabno, Compression Schemes for Bitmap Indices in Data Warehouses

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92,8 kB.

K. Billewicz, A View on Aspect Oriented Programming

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84,8 kB.

W. Dobrosielski, J. Czerniak, Optimizing the Efficiency of Cryptological Processes Based on the RIJNDAEL-AES Algorithm by Means of its Parallel Implementation

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85,8 kB.

W. Pieprzyca, Kolorowane sieci Petriego jako narzędzie modelowania systemów informatycznych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 95,2 kB.

M. Młyński, Analiza wykorzystania architektury zorientowanej na usługach

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91,9 kB.

B. Bigelow, R. Janicki, T. Kakiashvili, W. W. Koczkodaj, R. Tadeusiewicz, A Case of Web Cancer

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 98,9 kB.

E. Łukasik, G. Przybył, Internetowe archiwum Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 97,2 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 22 (2007) ISBN 978-83-8529-31-2

 

W. W. Koczkodaj, R. Tadeusiewicz, Próba porównania nauczania informatyki w Kanadzie i w Polsce

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 101 kB.

Z. Fryźlewicz, R. Gierusz, Portable Declarative Format for Specyfying Graphical User Interfaces

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 94,5 kB.

K. Gajda, A. Marciniak, Symplectic Interval Methods for Solving Hamiltonian Problems

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84,1 kB.

M. Jankowska, A. Marciniak, On Interval Methods of the BDF Type for Solving the Initial Value Problem

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 96,9 kB.

M. Roszak, A. P. Urbański, Porównanie technologii Rich Internet Application (RIA) w wersji Macromedia Flex z tradycyjną technolgią PHP/MySQL/HTML

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 120 kB.

T. Gratkowski, Model przyjętej formalizacji artefaktów i reguł dla metodyki Cheesmana-Danielsa

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 97,7 kB.

P. Błoch, J. Kniat, M. Łabędzki, K. Pawelski, A. Zawada, OPTI VOMMS - system wspomagający administrację dla towarzystwa naukowo-technicznego

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 99 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 21 (2006) ISBN 83-89529-24-6

 

D. Król, B. Podsiadły, Porównywanie sekwencji metodą LCS w środowisku J2EE

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 98,7 kB.

P. Potera, Możliwości zastosowania pakietu MuPAD w fizyce

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 103 kB.

J. Brzeziński, M. Kalewski, M. Libuda, A Short Survey of Basic Algorithmic Problems in Distributed Ad Hoc Systems

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 95,3 kB.

M. Cierniewski, J. Kniat, P. Marciniak, M. Zduniak, M. Zygmunt, Handy Hand - Power at Your Finertips

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 95,2 kB.

A. P. Urbański, Organization and Economics of Entertainment Services Networks Exchanging Virtual Goods

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 94,8 kB.

Początek strony   5 pozycji dalej Koniec strony
 

horizontal rule

Pro Dialog 20 (2005) ISBN 83-89529-12-2

 

P. Kołaczkowski, I. Bluemke, A Soft Real-Time Precise Tracing Garbage Collector for C++

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92,5 kB.

I. Bluemke, Automated Support for State-Based Testing

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 81,8 kB.

J. Brzeziński, A. Danilecki, Wybrane zastosowania spekulacji w systemach z rozproszoną pamięcią współdzieloną

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 95,5 kB.

A. P. Urbański, On the Superiority of Internet-Based Mass Enrolment to High Schools over Traditional

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 93,7 kB.

M. Żurawski, O stosowaniu techniki algorytmów ewolucyjnych do weryfikacji hipotez lingwistycznych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 99,4 kB.

A. Marciniak, O złożoności obliczeniowej wybranych metod przedziałowych rozwiązywania zagadnienia początkowego

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 97,0 kB.

P. P. Mazur, Counting Self-Avoiding Walks: An Open-Loop Algorithm and the Complexity of the Brute-Force Algorithm

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 98,7 kB.

J. Kniat, A. Marciniak, O obliczeniach przedziałowych w systemie Mathematica

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 108 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 19 (2005) ISBN 83-89529-06-8

 

I. Rojek-Mikołajczak, Metody eksploracji danych w inteligentnej bazie danych wspomagającej projektowanie procesów technologicznych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 97,9 kB.

A. Głowacz, A Survey of Hybrid Evolutionary Algorithms

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91,3 kB.

W. Jaśkowski, K. Jędrzejek, J. Kniat, B. Nyczkowski, S.Skowronek, Lifetch - Life Saving System

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 96,0 kB.

H. Budzisz, K. Kadowski, W. Suslow, Today's Concepts of Teaching Computer Science Basics and Occupational Profile of Software Engineer

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 83,2 kB.

J. Rykowski, Personalizacja monitorowania sieciowych źródeł za pomocą agentów programowych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 97,0 kB.

M. Drozdowski, M. Lawenda, Algorytm genetyczny dla wieloetapowego przetwarzania zadań jednorodnych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 96,7 kB.

P. Rek, K. Władyszewski, Ł. Popenda, M. Wolski, M.Lawenda, Naukowa Biblioteka Cyfrowa NMR - od wymagań do projektu

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 101 kB.

M. Jankowska, A. Marciniak, Założenia systemu IMM do rozwiązywania zagadnienia początkowego przedziałowymi metodami wielokrokowymi

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 99,9 kB.

L. Jankowski, A. Marlewski, Problems with a Heart-Shaped Curve

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84,0 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 18 (2004) ISBN 83-89529-00-9

 

A. Brękiewicz, J. Jędrzejowicz, J. Neumann, R. Suski, Zastosowanie języka XML do tworzenia narzędzi wspomagających przygotowanie kursów online

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 106 kB.

R. Ziembiński, Wielowymiarowe wyszukiwanie wzorców sekwencyjnych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 90 kB.

P. Kołaczkowski, Technologie tworzenia aplikacji internetowych działających po stronie serwera

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.

J. Czerniak, W. Śpiewak, Large-Scale Software Development in a Multinational Software Corporation

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91 kB.

J. Cybulka, OWL - język definiowania ontologii w semantycznej sieci WWW

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 96 kB.

A. Meissner, Automatyczne wnioskowanie w wybranych logikach deskrypcyjnych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 96 kB.

G. Brzykcy, Programowanie z więzami

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91 kB.

W. Gotycz, G. J. Hruzik, A. Marciniak, B. Szyszka, TARPAK - program do optymalizacji wtórnego przerobu drewna przy zastosowaniu metod numerycznych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 93 kB.

M. Gajer, Zastosowanie techniki algorytmów ewolucyjnych do weryfikacji hipotez linwistycznych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.

B. Bębel, R, Wrembel, Z. Królikowski, Transaction Concepts for Data Warehouses

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 90 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 17 (2004) ISBN 83-86969-95-4

 

A. Piórkowski, Problem optymalnego szeregowania wiadomości z uwzględnieniem zagadnień transportu sieciowego

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.

P. Więckowski, Język zapytań dla sieci Web

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84 kB.

A. Kuszewski, K. Łapienko, Realizacja systemu zdalnego nauczania

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.

G. Brzykcy, Izolowane i interaktywne uczenie się w systemach wieloagentowych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.

M. Paprzycki, From Supercomputers to Agents

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 73 kB.

A. Marlewski, J. Wiesenbauer, Fibonacci, Lucas and Pell Numbers in Derive for Windows

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 77 kB.

D. Daniecka, Mała rzecz o schematach blokowych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 83 kB.

J. Brzeziński, A. Kobusińska, Checkpoint and Rollback-Recovery of Distributed Object-Oriented Systems

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 16 (2003) ISBN 83-86969-82-2

Numer specjalny z okazji 3. Kongresu Informatyki Polskiej

 

S. Węgrzyn, O informatyce jako dziedzinie nauki o ruchu i przetwarzaniu informacji

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.

Z. Szyjewski, Zarządzanie wiedzą korporacyjną

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 73 kB.

H. Lindskog, Przetarg publiczny metodą przyspieszenia wprowadzania konkurencji na rynku teleinformatycznym

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 83 kB.

K. R. Fiałkowski, B. K. Szymański, Conceptor: A Model of Emergence of Basic Speech Structures as a Part of Consciousness Development

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 74 kB.

R. Słowiński, Od sztucznej inteligencji do sztucznego życia, czyli o aktywnej funkcji informatyki

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.

J. Węglarz, Zarządzanie zasobami w systemach typu grid

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 74 kB.

T. Czachórski, Analityczne modele kolejkowe w ocenie efektywności pracy systemów i sieci komputerowych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 76 kB.

K. Zieliński, Ewolucja technologii tworzenia aplikacji internetowych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 73 kB.

M. Kubale, Metoda chromatyczna i jej zastosowania techniczne

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 71 kB.

J. Błażewicz, M. Kasprzak, O złożoności sekwencjonowania łańcuchów DNA

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 79 kB.

J. Brzeziński, Consistency Models of Distributed Shared Memory Systems

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 73 kB.

 

Początek strony 5 pozycji bliżej 5 pozycji dalej Koniec strony
 

horizontal rule

Pro Dialog 15 (2003) ISBN 83-86969-81-4

 

G. Brzykcy, Wybrane środowiska do budowania systemów agentowych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 76 kB.

M. Gajer, Przegląd najnowszych rozwiązań w dziedzinie translacji automatycznej

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 102 kB.

J. Cybulka, Zastosowanie ontologii dziedzinowych w semantyce sieci WWW

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 73 kB.

U. Markowska-Kaczmar, Zrozumieć sieć neuronową, czyli o metodach pozyskiwania reguł z wytrenowanych sieci neuronowych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 77 kB.

M. Morzy, Z. Królikowski, Metody indeksowania atrybutów zawierających zbiory

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.

M. Demichowicz, P. Mazur, OpenMP - środowisko programowania komputerów równoległych ze wspólną pamięcią

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 78 kB.

E. Łukasik, Multimedia Design Process

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 70 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 14 (2002) ISBN 83-86969-69-5

 

P. Formanowicz, On Some Problems of Computational Biology

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 43 kB.

M. Gajer, Rozpoznawanie języka z użyciem metryki ulic

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 73 kB.

M. Miłosz, Rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych w systemie LINGO

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.

M. Szczepański, R. Walkowiak, Prallel Programming Support System for Transputers - Educational Software

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 74 kB.

B. Bębel, Z. Królikowski, A. Olszewski, R. Wrembel, Ocena efektywności systemów ROLAP i MOLAP

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 79 kB.

M. Gajer, System translacji automatycznej oparty na dialogu z użytkownikiem i przykładach translacyjnych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 98 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 13 (2001) ISBN 83-86969-65-2

 

I. Bluemke, Metrics for Assessing Complexity and Testability of Object Oriented Software

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 43 kB.

E. Bilski, Z. Fryźlewicz, Modelowanie systemów globalnej infrastruktury informacyjnej (GII)

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.

J. Stankiewicz, PSP i TSP, czyli jak doskonalić proces wytwarzania oprogramowania

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 100 kB.

M. Sterna, Problemy szeregowania zadań w nieklasycznych systemach obsługi

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.

S. Gawiejnowicz, Szeregowanie zadań o zmiennych czasach wykonywania

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 98 kB.

P. Formanowicz, Selected Deterministic Scheduling Problems with Limited Machine Availability

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 44 kB.

E. Kosmulska-Bochenek, CIM i zarządzanie systemami sieciowymi

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.

J. Kniat, J. K. Ober, Conscious Brain Involvement Monitor

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 43 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 12 (2001) ISBN 83-86969-62-8

 

J. Błażewicz, M. Ratajczyk, Drzewa filogenetyczne - informatyczne problemy badawcze

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.

J. Gruber, Z. Mazur, Środowiska projektowe i programistyczne dla zintegrowanych sieciowo systemów bazodanowych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.

J. Cabezas-Coechero, E. Roanes-Lozano, Towards the Abandonment of Statistical Tables

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 78 kB.

I. Bluemke, Podstawy testowania oprogramowania obiektowego

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.

Z. Szyjewski, Wybrane problemy wymiarowania systemów informatycznych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.

M. Gajer, Wybrane zagadnienia programowania systemów czasu rzeczywistego zrealizowanych w oparciu o procesory DSP

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 11 (2001) ISBN 83-86969-59-8

 

A. Gandecki, Interfejs JDBC - Java i bazy danych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.

M. Gajer, Parallel Image Processing on the Texas Instruments Multiprocessor System

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.

M. Turegun, A Model for Teaching Diophantine Equations

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 72 kB.

G. Brzykcy, Algebraiczna specyfikacja systemu Prologu

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 76 kB.

L. Szczepaniak, Z. Królikowski, Kontrolowane języki naturalne - przegląd rozwiązań i zastosowań

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 81 kB.

B. Begier, B. Jankowska, A. Meissner, Proces tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem standardu UML

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 79 kB.

K. Jakubczyk, Interpolacja wielomianowa niskiego stopnia prowadzona na uzupełnianej siatce węzłów

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.

A. Marlewski, Metoda Heuna realizowana w programie EULER

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.

J. Kniat, ASIS - standard dostępu do informacji semantycznej kompilatorów języka Ada

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 75 kB.

 

Początek strony 5 pozycji bliżej 5 pozycji dalej Koniec strony
 

horizontal rule

Pro Dialog 10 (2000) ISBN 83-86969-48-2

 

A. Trendowicz, Problemy jakości w osobistym procesie tworzenia oprogramowania

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 90 kB.

A. Ren-Kurc, C. Suwalski, Skrypty jako jednostki programowe w systemach Windows 95, 98, NT i 2000

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.

A. Marciniak, Finding the Integration Interval for Interval Methods of Runge-Kutta Type in Floating-Point Interval Arithmetic

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 64 kB.

E. Bartz, A. Marlewski, Komputerowe poszukiwanie rozwiązań pewnego równania diofantycznego

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.

L. Madeyski, Wydajnościowo-niezawodnościowa analiza warstwy szkieletowej sieci komputerowych (prolegomena)

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 90 kB.

A. Marlewski, A. Marciniak, Programming the Pascal Triangle in DERIVE

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 66 kB.

R. Wrembel, Z. Królikowski, M. Morzy, Magazyn danych - stan obecny i kierunki rozwoju

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 89 kB.

M. Drozdowski, P. Wolniewicz, Szeregowanie zadań jednorodnych w gronach stacji roboczych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 9 (1999) ISBN 86-969-43-1

 

B. Pilawski, Problem roku 2000 - krytyczne daty

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.

J. Swacha, Popularne standardy kompresji danych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 83 kB.

L. Madeyski, Z. Mazur, Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 90 kB.

L. Madeyski, Z. Mazur, Pesymistyczna złożoność obliczeniowa algorytmu faktoryzacji Fact

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 102 kB.

J. Jezierski, T. Koszlajda, Z. Królikowski, R. Wrembel, Obiektowe i relacyjno-obiketowe systemy baz danych - aktualny stan technologii

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.

A. Gandecki, A. Marlewski, Kreślenie krzywych specjalnych w języku Java

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.

R. Berełkowski, 3DStudio jako narzędzie kreacji wizualizacji architektonicznej w wywbranych przykładach projektowych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.

B. Begier, A. Sikorski, Modelowanie obiektów aplikacji w środowisku projektowym systemu Sybase

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.

J. Cybulka, A. Sikorski, Przetwarzanie transakcji w bezpołączeniowych protokołach komunikacyjnych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 8 (1999) ISBN 83-86969-37-7

 

S. Węgrzyn, Dwa oblicza informatyki - biologiczne i techniczne

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.

J. Błażewicz, P. Formanowicz, M. Kasprzak, J. Węglarz, Informatyka a biologia obliczeniowa

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.

A. Ren-Kurc, ActiveX w technologii COM i DCOM

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.

A. Marciniak, K. Gajda, A. Marlewski, B. Szyszka, Założenia systemu zorientowanego obiektowo do rozwiązywania zagadnienia początkowego interwałowymi metodami typu Rungego-Kutty

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.

T. Stręk, Zastosowanie systemu Maple do wyznaczania wielomianów interpolujących wyższych stopni dla trójkątnych elementów skończonych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.

Z. Królikowski, Zaawansowane systemy baz danych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 83 kB.

T. Stręk, Zastosowanie systemu Maple do estymacji parametrów funkcji nieliniowej za pomocą metody Gaussa-Newtona z modyfikacją Marquardta

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84 kB.

A. Marlewski, N. Zehavi, Malowanie obszarów płaskich w programie DERIVE

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 107 kB.

K. W. Wojciechowski, Fizyka komputerowa V - o wyznaczaniu energii swobodnej i o problemie Keplera

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 7 (1998) ISBN 83-86969-33-4

Numer specjalny z okazji 2. Kongresu Informatyki Polskiej

 

J. Węglarz, Informatyka jako dyscyplina a wizja społeczeństwa informacyjnego

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 90 kB.

A. Ren-Kurc, Hipertekstowa organizacja informacji. Dostęp do zasobów WWW i poczty elektronicznej z aplikacji WinHelp WIN95/NT

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.

J. Kniat, Programowanie wizualne w języku C++

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84 kB.

B. Begier, J. Cybulka, Wspomaganie pracy zespołowej w środowisku projektowym UNIFACE Six

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.

T. Pankowski, J. Ciszak, A. Sikorski, Zarządzanie transakcjami w SQL-owych systemach baz danych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 89 kB.

J. R. Nawrocki, M. Płażewski, A. Trendowicz, F. Woźniak, Doskonalenie osobistego procesu tworzenia oprogramowania metodą PSP

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 95 kB.

A. Marciniak, A. Marlewski, Interwałowe reprezentacje liczb niemaszynowych w języku Object Pascal

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 96 kB.

K. W. Wojciechowski, Symulacje komputerowe - nowa droga do poznania Natury

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 83 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 6 (1998) ISBN 83-86969-22-9

 

J. R. Nawrocki, A. Czajka, Wprowadzenie do generatora Lex

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.

J. Kniat, Architektura mikrokomputerów jednoukładowych grupy 8XC251Sx

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.

A. Marlewski, Ą, czyli na każdym komputerze ten sam znak (niekoniecznie unikodowy)

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 89 kB.

A. Ren-Kurc, J. Stankiewicz, Hipertekstowa organizacja informacji

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.

K. W. Wojciechowski, Fizyka komputerowa IV - symulacje stałych sprężystości w układach modelowych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 89 kB.

J. Buśkiewicz, P. Pierański, Poszukiwanie węzłów idealnych II - algorytm wyznaczania wielomianów Alexandra w języku Maple V.4

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91 kB.

Pobierz cały artykuł (format PDF). Rozmiar: 275 kB.

S. Przybył, P. Pierański, Poszukiwanie węzłów idealnych III - zastosowanie języka Maple V.4 do problemu ciasnego skręcenia lin

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.

Pobierz cały artykuł (format PDF). Rozmiar: 529 kB.

II Ogólnopolskie Zawody w Programowaniu Zespołowym - zadania

 

Początek strony 5 pozycji bliżej Koniec strony
 

horizontal rule

Pro Dialog 5 (1997) ISBN 83-86969-04-0

 

A. Marlewski, J. Koperski, Rozpowszechnianie i opracowanie czasopism naukowych w sieci Internet

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 83 kB.

Ph. Taylor, Składanie tekstów na komputerze czy publikacje elektroniczne? Nowe tendencje w opracowaniu publikacji naukowych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 98 kB.

Internet - otwieranie w szkołach okna na świat (oprac. M. M. Sysło)

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 80 kB.

A. Marlewski, S. Rawicki, Metoda wyznaczania całek ogólnych układu równań różniczkowych o współczynnikach okresowych opisującego systemy elektromechaniczne

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.

A. Marciniak, 0,1

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 91 kB.

A. P. Urbański, Edukacyjny system programowania TRAIN 2.0

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.

K. W. Tretiakow, K. W. Wojciechowski, Fizyka komputerowa III - generatory liczb pseudolosowych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.

P. Pierański, Poszukiwanie węzłów idealnych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 80 kB.

Pobierz cały artykuł (format PDF). Rozmiar: 1,63 MB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 4 (1995) ISBN 83-85060-91-X

 

R. Trzaska, Równoległość pracy jednostek FPU i ALU procesora i486 oraz jej wykorzystanie w algorytmach numerycznych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.

J. Kierzenka, Konstrukcja L-stabilnych niejawnych metod Rungego-Kutty z wykorzystaniem systemu Maple V

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.

Z. Dąbrowski, U. Pużanowska, M. Poślednik, Cele informatyzacji administracji samorządowej

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 89 kB.

B. L. Kempski, A. Marlewski, Multiwektory, inwersje i symbol permutacyjny Levi-Civitá w programie DERIVE

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 99 kB.

P. B. Sczaniecki, Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w opracowaniu wyników pomiarów

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.

K. W. Wojciechowski, Fizyka komputerowa II - symulacje równania stanu układów klasycznych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.

G. Leopold, Testowanie złożoności liczb naturalnych metodą próbnych dzielników

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.

A. Marciniak, Programy rezydentne i ich przygotowywanie w języku Turbo Pascal

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 3 (1995) ISBN 83-85060-86-3

 

K. Koleśnik, MODSIM II - procesowy język symulacyjny zorientowany obiektowo

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 86 kB.

J. Kierzenka, Z. Michalski, O ciągach arytmetycznych liczb pierwszych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 89 kB.

Z. Michalski, Mieszane i addytywne generatory liczb pseudolosowych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 82 kB.

A. Marlewski, R. M. S. Ralha, Implementacja algorytmu QR na transputerze i w sieci transputerów

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 90 kB.

W. Complak, J. Kniat, XIX Międzynarodowe Zawody w Programowaniu Zespołowym

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 89 kB.

A. Marlewski, Nie tylko o pierwszym międzynarodowym spotkaniu użytkowników programu DERIVE

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 2 (1994) ISBN 83-85060-80-4

 

P. Pierański, R. Barberi, FOE- graficzny edytor obiektów fraktalnych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.

J. R. Nawrocki, W. Complak, Wprowadzenie do przetwarzania tekstów w języku AWK

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.

K. W. Wojciechowski, Fizyka komputerowa - metoda Monte Carlo

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 82 kB.

A. B. Więckowski, Różniczkowanie numeryczne z wygładzaniem

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.

A. Marciniak, Obiekty atestujące w bibliotece Turbo Vision 2.0

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84 kB.

A. Marciniak, Wykorzystanie matrycy Latin II w programach paskalowych

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 95 kB.

Z. Michalski, O stałych liczbowych rzeczywistych i ich reprezentacji zmiennoprzecinkowej

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 92 kB.

M. T. Jankowski, Przetwarzanie zbiorów tekstowych w języku C (część II)

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 95 kB.

 

horizontal rule

Pro Dialog 1 (1994) ISBN 83-85060-72-3

 

M. T. Jankowski, Przetwarzanie zbiorów tekstowych w języku C

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 82 kB.

A. Marlewski, Funkcje kombinatoryczne w systemie DERIVE

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.

A. Wójtowicz, WordPerfect 6.0 - Czy warto było czekać prawie pięć lat?

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.

A. Ren-Kurc, Makroinstrukcje arkuszy kalkulacyjnych. Tworzenie menu użytkownika

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 84 kB.

A. Marciniak, Łańcuchy zakończone znakiem pustym w Turbo Pascalu

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 93 kB.

J. Kerzenka, Z. Michalski, O konwersji liczb zmiennoprzecinkowych w Turbo Pascalu

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 85 kB.

G. Leopold, Z. Michalski, Zastosowanie algebry komputerowej i metod numerycznych do obliczania wartości pewnego wolno zbieżnego szeregu

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 87 kB.

Z. Dąbrowski, U. Pużanowska, Komputeryzacja - problemy i wymagane podejście

Pobierz streszczenie (format PDF). Rozmiar: 88 kB.

 

Początek strony 5 pozycji bliżej

 

horizontal rule

Powrót do strony głównej