Powrót do strony głównej

BUM

Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów

Wydawanie serii zakończono w 2004 roku.

O serii ...

Komitet Redakcyjny serii

 

horizontal rule

 

BUM 51:   A. Marciniak, Borland Delphi 5 Professional - Object Pascal

W podręczniku opisano zasady posługiwania się zintegrowanym środowiskiem programowania pakietu Delphi 5 oraz język programowania tego pakietu – Object Pascal. Opis języka wzbogacono licznymi przykładami zastosowania jego elementów w praktyce. Szczegółowo przedstawiono podstawowe moduły biblioteki RTL.

ISBN 83-86969-49-0, stron 1067, 2000

 

10 pozycji dalej

 

Koniec strony

 

horizontal rule

BUM 50:   A. Marciniak, Delphi 5 Professional. Encyklopedia języka

                programowania Object Pascal i asemblera wewnętrznego

Hasła zebrane w encyklopedii obejmują m. in.: słowa kluczowe i dyrektywy języka, nazwy symboliczne kompilatora, moduły bibliotek RTL i VCL, stałe, zmienne, literały, typy, funkcje i procedury zdefiniowane w podstawowych modułach tych bibliotek, znaki specjalne i operatory oraz instrukcje języka Object Pascal i asemblera wewnętrznego. Na załączonym CD-ROM-ie zamieszczono wersję elektroniczną encyklopedii.

ISBN 83-86969-50-4, stron 407, 2001

 

horizontal rule

BUM 49:   A. Król, J. Moczko-Król, S5/S7 Windows. Programowanie i symulacja

                sterowników PLC firmy SIEMENS

Książka zawiera opis programu S5/S7 Windows przeznaczonego do programowania sterowników PLC. Przedstawiono w niej m. in. funkcje sterowników rodziny S5 oraz możliwości sterownika pracującego w czasie rzeczywistym. CD-ROM zawiera wersje demonstracyjne programów S5/S7 Windows i WinCC wraz z licznymi przykładami.

ISBN 83-86969-54-7, stron 384, 2000

 

horizontal rule

BUM 48:   C. Sobaniec, System operacyjny Linux - przewodnik użytkownika

W książce opisano użytkowanie systemu Linux, jego podstawowe komendy i narzędzia wraz z ich zastosowaniami. Przedstawiono także programowanie w języku powłoki systemu oraz wprowadzenie do użytkowania sieci komputerowych. Opisane zagadnienia zilustrowano licznymi przykładami i ćwiczeniami.

ISBN 83-86969-53-9, stron 320, 2002

 

horizontal rule

BUM 47:   J. Cybulka, B. Jankowska, J. R. Nawrocki, Automatyczne

                przetwarzanie tekstów. AWK, Lex, YACC

W książce wyjaśniono zasady działania i użytkowania trzech powszechnie dostępnych systemów: AWK, Lex oraz YACC. System AWK jest narzędziem realizacji skryptów przetwarzających pliki tekstowe, a pozostałe dwa systemy są generatorami przetworników tekstów ogólnego przeznaczenia i specjalizowanych. W książce zawarto też wprowadzenie z zakresu teorii języków formalnych i translacji.

ISBN 83-86969-52-0, stron 206, 2002

 

horizontal rule

BUM 46:   J. Chabik, Praktyka skutecznego programowania

W książce przedstawiono problemy i zadania powstające przy tworzeniu systemów informatycznych. Uczy ona analizy, projektowania i programowania obiektowego. Opisuje sposób zarządzania procesem informatycznym i zasady tworzenia łącza programowego (interfejsu) użytkownika. Jest zilustrowana licznymi przykładami.

ISBN 83-86969-38-5, stron 232, 1999

 

horizontal rule

BUM 45:   R. Wrembel, J. Jezierski, M. Zakrzewicz, System zarządzania bazą

                   danych Oracle 7 i Oracle 8

Książka zawiera kompendium wiedzy niezbędnej każdemu administratorowi bazy danych. Znajduje się w niej m. in. opis struktury i obiektów bazy danych, autoryzacji dostępu do danych, zarządzania użytkownikami, synchronizacji współbieżnego dostępu do danych, optymalizacji zapytań, archiwizowania danych oraz instalowania nowej bazy danych i jej odtwarzania po awarii. Wszystkie opisane zagadnienia zilustrowano licznymi przykładami.

ISBN 83-86969-34-2, stron 384, 1999

 

horizontal rule

BUM 44:   J. Kniat, Programowanie w języku C++

Podręcznik jest wprowadzeniem do programowania w języku C++. W początkowych rozdziałach opisano strukturalne elementy języka C++, w tym dane, struktury danych, wyrażenia, instrukcje i funkcje. W dalszych rozdziałach przedstawiono mechanizmy obiektowe języka C++: klasy i obiekty, przeciążanie operatorów, dziedziczenie i funkcje wirtualne. Książka zawiera także definicje podstawowych funkcji bibliotecznych do wprowadzania i wyprowadzania danych.

ISBN 83-86969-32-6, stron 269, 1999

 

horizontal rule

BUM 43:   Andrzej P. Urbański, Cywilizacja Internetu

W książce przedstawiono Internet jako naturalne środowisko do prowadzenia wielu rodzajów działalności. W pierwszej jej części naszkicowano podstawy technologiczne, opisano organizację biznesu w Internecie, dokonano przeglądu jego zastosowań oraz zarysowano różne, alternatywne wizje rozwoju Internetu. W drugiej części przedstawiono ciekawe witryny, do których dostęp nie jest łatwy dla przeciętnego internauty.

ISBN 83-86969-31-8, stron 273, 2003

 

horizontal rule

BUM 42:   R. Cegieła, A. Zalewski, Racjonalne zarządzanie przedsięwzięciami

                informatycznymi i systemami komputerowymi

W książce przedstawiono problemy organizacji, planowania i oceny ekonomicznej racjonalności przedsięwzięć informatycznych. Jest przeznaczona dla osób, które zarządzają lub zamierzają zarządzać systemami komputerowymi i projektami informatycznymi.

ISBN 83-86969-30-X, stron 339, 2000

 

horizontal rule

BUM 41:   P. Naughton, Podręcznik języka programowania Java

 

Książka wyjaśnia zasady programowania zorientowanego obiektowo oraz opisuje konstrukcje języka Java. Zawarto w niej opis bibliotek klas składających się na Java Developer’s Kit 1.0. Książka uczy programować w języku Java od podstaw do poziomu zaawansowanego. Przykłady zawierają m. in. kody źródłowe do tworzenia interaktywnych elementów stron Web, animacji, programowania dźwięku i aplikacji typu klient-serwer.

ISBN 83-86969-24-5, stron 499, 2001

 

Początek strony

 

10 pozycji bliżej

 

10 pozycji dalej

 

Koniec strony

 

horizontal rule

BUM 40:   J. P. Mueller, Język programowania Visual C++ 6

Książka opisuje programowanie w języku Visual C++ od podstaw do poziomu zaawansowanego, w tym sposoby zarządzania bazami danych (techniki ODBC i DAQ), wykorzystanie elementów sterujących typu ActiveX, upakowywanie aplikacji oraz tworzenie rozszerzeń dla Microsoft Internet Information Server.

ISBN 83-86969-25-3, stron 689, 2001

 

horizontal rule

BUM 39:   G. Wm. Kadnier, Informator o systemie operacyjnym Windows NT 4

Książka wyczerpująco opisuje system Windows NT: jego instalację, uruchamianie i zarządzanie. Czytelnik znajdzie też w niej informacje o architekturze GDI i User Kernel, tworzeniu serwera internetowego, multimediach, systemach czasu rzeczywistego oraz technice OLE i automatycznego sterowania.

ISBN 83-86969-26-1, stron 684, 1999

 

horizontal rule

BUM 38:   H. Schildt, Informator o języku programowania Borland C++

Książka jest całościowym opisem wersji 5 jednego z najpopularniejszych współczesnych języków programowania komputerów. Może być wykorzystana zarówno jako podręcznik w nauczaniu języka Borland C++, jak i jako materiał źródłowy w codziennej pracy programistów. Zawiera wszystkie informacje o zintegrowanym środowisku programowania, przygotowywaniu programów dla środowiska Windows 95 oraz bibliotekach języka C i C++.

ISBN 83-86969-27-X, stron 1120, 2000

 

horizontal rule

BUM 37:   L. L. Peterson, B. S. Davie, Sieci komputerowe - podejście systemowe

Książka w nowatorski sposób przedstawia zawiłości systemów sieci komputerowych. Poprzez opisy i objaśnienia dotyczące funkcjonalności elementów składowych sieci oraz pokazanie sposobów ich łączenia w całość (kompletne sieci komputerowe), książka wprowadza czytelnika w problematykę projektowania sieci, kładąc nacisk na ich elegancję i efektywność.

ISBN 83-86969-29-6, stron 645, 2000

 

horizontal rule

BUM 36:   A. Król, J. Moczko, PSpice. Symulacja i optymalizacja układów

                   elektronicznych

Książka opisuje popularny pakiet symulacji układów elektronicznych firmy MicroSim oraz sposoby wykorzystania podstawowych programów tego pakietu zilustrowane licznymi przykładami. Na CD-ROM-ie znajduje się wersja testowa pakietu (Evaluation Software MicroSim Design-Lab Release 8), która może służyć do nauczania elektroniki i jako narzędzie dla projektantów układów.

ISBN 83-86969-28-8, stron 259, 1999

 

horizontal rule

BUM 35:   A. Marciniak, Nowe elementy języka Object Pascal w pakiecie

                   Borland Delphi 3 i 4. Suplement do wersji 2.0

Książka zawiera opis rozszerzeń języka Object Pascal dostępnych w wersji 3 i 4. Jest uzupełnieniem wcześniejszej pozycji tego samego autora poświęconej wersji 2.0 języka programowania pakietu Delphi (zob. BUM-32).

ISBN 83-86969-19-9, stron 272, 1999

 

horizontal rule

BUM 34:   S. Osiak, Poradnik użytkownika pakietu Office 97

Książka zawiera opis wszystkich najważniejszych zagadnień dotyczących korzystania z poszczególnych programów pakietu MS Office 95 Professional, w tym także programu Photo Editor. W doborze materiału kierowano się jego przydatnością w pracy biurowej i domowej. Stąd najwięcej miejsca poświęcono programom Word i Excel.

ISBN 83-86969-16-4, stron 316, 1997

 

horizontal rule

BUM 33:   A. P. Urbański, Zastosowania biblioteki VCL pakietu Delphi

W książce przedstawiono usystematyzowany opis komponentów biblioteki VCL oraz udostępnianych przez nie atrybutów (własności) i zdarzeń programowych. Opis jest zilustrowany programami. Książka jest też przewodnikiem w doborze często wykorzystywanych komponentów do tworzenia zaawansowanych programów dla środowiska Windows 95.

ISBN 83-86969-14-8, stron 170, 2001

 

horizontal rule

BUM 32:   A. Marciniak, Object Pascal - język programowania w środowisku

                   Borland Delphi 2.0

W podręczniku opisano język programowania stosowany w pakiecie Delphi 2.0 przeznaczonym do konstrukcji programów dla środowiska Windows 95. Wzbogacony licznymi przykładami opis obejmuje typy danych, wyrażenia, instrukcje, tworzenie funkcji, procedur, modułów i bibliotek DLL oraz elementy zdefiniowane w bibliotece RTL.

ISBN 83-86969-03-02, 1997

 

horizontal rule

BUM 31:   A. Böhme, Microsoft Office dla Windows 95 - pierwsze spotkanie

W książce zawarto opis podstawowych zasad obsługi Windows 95 oraz podstawowych i średnio zaawansowanych funkcji wszystkich programów pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint, Schedule+ i Access).

ISBN 83-86969-13-X, stron 210, 1997

 

Początek strony

 

10 pozycji bliżej

 

10 pozycji dalej

 

Koniec strony

 

horizontal rule

BUM 30:   R. Wrembel, W. Wieczerzycki, Projektowanie aplikacji bazy danych

                   Oracle

W książce opisano podstawy teoretyczne relacyjnych baz danych, język SQL, jego proceduralne rozszerzenia, opcję proceduralną serwera bazy danych, narzędzia pakietu Cooperative Development Environment przeznaczone do projektowania aplikacji pracujących pod kontrolą systemu Unix oraz programy pakietu Developer 2000 do wspomagania projektowania aplikacji w środowisku Windows. Poruszone zagadnienia zilustrowano przykładami i zadaniami do samodzielnego wykonania.

ISBN 83-86969-07-5, stron 416, 1997

 

horizontal rule

BUM 29:   A. Marciniak, D. Gregulec, J. Kaczmarek, Podstawowe procedury

                   numeryczne w języku Turbo Pascal

Pakiet (dokumentacja + dyskietki) zawiera ponad 100 gotowych procedur i funkcji z takich działów, jak: interpolacja, aproksymacja, szybkie przekształcenie Fouriera, układy równań liniowych, zagadnienia własne, równania nieliniowe, całkowanie i różniczkowanie numeryczne oraz równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe.

ISBN 83-85060-98-7, stron 425, 1997

 

horizontal rule

BUM 28:   B. Taylor, System BIOS dla programujących w językach C i C++

W książce przedstawiono wykorzystanie funkcji systemu BIOS w programach pisanych w językach C i C++. Wyszczególniono wszystkie funkcje systemu BIOS i pokazano sposób ich wywoływania w tych językach. Książka jest polecana wszystkim programistom.

ISBN 83-85060-94-4, stron 409, 1996

 

horizontal rule

BUM 27:   S. Osiak, Od modemu do Internetu

W książce opisano instalację i korzystanie z modemów, parametry programów komunikacyjnych, sieci rozległe (w tym sieć Internet), systemy poczty elektronicznej i programy sieciowe przeznaczone dla środowiska Windows 95. Książka zawiera dyskietkietkę z programami do obsługi e-mail.

ISBN 83-85060-97-9, stron 245, 1996

 

horizontal rule

BUM 26:   T. Martyn, Fraktale i obiektowe algorytmy ich wizualizacji

Książka jest poświęcona matematycznym, fizycznym i biologicznym aspektom pochodzenia fraktali oraz algorytmom ich obrazowania na ekranie. Zawiera wiele przykładów modułów i programów napisanych obiektowo w języku Borland Pascal. Do książki jest dołączona dyskietka z wielofunkcyjnym systemem obrazowania fraktali (przeznaczonym do uruchamiania w środowisku Windows) oraz tekstami źródłowymi modułów opisanych w książce. Pozycja ta jest polecana osobom interesującym się fraktalami i grafiką komputerową.

ISBN 83-85060-88-X, stron 178+viii, 1996

 

horizontal rule

BUM 25:   A. Zalewski, R. Cegieła, Matlab - obliczenia numeryczne i ich

                   zastosowania

Książka zawiera opis wykorzystania pakietu MATLAB w obliczeniach numerycznych. Przedstawiono w niej zasady programowania w języku tego pakietu oraz opisano sposoby jego wykorzystania do rozwiązywania równań liniowych, nieliniowych, różniczkowych i zadań optymalizacji. Szczególną uwagę zwrócono na metody projektowania układów sterowania.

ISBN 83-85060-85-5, stron 407, 1996

 

horizontal rule

BUM 24:   M. Daroszewski, Edytor tekstów Word 6.0 PL dla samouków

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla początkujących użytkowników edytora. Składa się z dziesięciu lekcji, z których każda jest poświęcona jednemu zagadnieniu redakcyjnemu. Książka zawiera także materiał dokumentacyjny niezbędny dla zaawansowanych użytkowników.

ISBN 83-85060-84-7, stron 307, 1996

 

horizontal rule

BUM 23:   A. Marlewski, DERIVE 3.0

W książce opisano najnowszą wersję programu Derive przeznaczonego do wykonywania zadań matematycznych (od działań na ułamkach, poprzez rozwiązywanie układów algebraicznych równań liniowych i wyznaczanie całek, po sporządzanie wykresów funkcji i map warstwicowych) oraz przedstawiono wiele ciekawych przykładów. Poleca się ją wszystkim zainteresowanym, którzy na co dzień obcują z problemami matematycznymi (w tym uczniom szkół średnich i studentom uczelni wyższych).

ISBN 83-85060-83-9, stron 378, 1995

 

horizontal rule

BUM 22:   A. Lesicka, Ogólne struktury danych w języku Turbo Pascal

W książce opisano sposoby obiektowego oprogramowania w języku Turbo Pascal różnych struktur danych: tablic dynamicznych i indeksowanych oraz stosów, list i kolejek. Zamieszczono w niej teksty źródłowe metod służących do przetwarzania tych struktur oraz podano przykłady ich zastosowania. Książka powinna zaciekawić wszystkich, którzy interesują się programowaniem obiektowym.

ISBN 83-85060-78-2, stron 166, 1995

 

horizontal rule

BUM 21:   A. Zalewski, Programowanie w językach C i C++ z wykorzystaniem

                   pakietu Borland C++

W książce opisano programowanie w językach C i C++, które bogato zilustrowano przykładami. Przedstawiono także narzędzia pakietu Borland C++ i jego standardowe biblioteki. Dzięki temu pozycja ta jest nie tylko podręcznikiem dla osób zainteresowanych poznaniem języków C i C++, ale jest też cennym materiałem, który może być wykorzystany przez zawodowych programistów.

ISBN 83-85060-67-7, stron 672, 1994

 

Początek strony

 

10 pozycji bliżej

 

10 pozycji dalej

 

Koniec strony

 

horizontal rule

BUM 20:   R. Goc, Komputer w szkole

Książka zawiera niezbędne informacje o zasadach działania komputera typu IBM PC i systemie operacyjnym DOS. Znajduje się w niej opis edytora tekstów ChiWriter i programu pomocniczego do nauki matematyki – Derive. Ponad połowa książki jest poświęcona zasadom programowania z dziesiątkami przykładów. Książka jest zalecana przez MEN do użytku w szkołach średnich.

ISBN 83-85060-65-0, stron 362, 1993

 

horizontal rule

BUM 19:   J. Stokłosa, Kryptograficzna ochrona danych

W książce opisano wiele algorytmów kryptograficznych stosowanych do ochrony danych w administracji, bankach, przemyśle i handlu. Zamieszczone przykłady dotyczą środowisk MS-DOS, Novel-NetWare i Unix. Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych kryptografią.

ISBN 83-85060-66-9, stron 142, 1994

 

horizontal rule

BUM 18:   M. T. Jankowski, A. Marciniak, System operacyjny MS-DOS 6/6.2

                   dla początkujących i zaawansowanych

Książka opisuje dwie ostatnie wersje najpopularniejszego na świecie systemu operacyjnego mikrokomputerów i jest bogato ilustrowana przykładami. Pozycja ta jest polecana wszystkim użytkownikom mikrokomputerów.

ISBN 83-85060-62-6, stron 612, 1994

 

horizontal rule

BUM 17 bis:   A. Marciniak, Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania.

                         Część II: biblioteka Turbo Vision 2.0

Książka obejmuje część materiału przedstawionego w pozycji BUM-17, która dotyczy biblioteki Turbo Vision pakietu Turbo Pascal 7.0.

ISBN 83-85060-69-3, stron 561+xii, 1994

 

horizontal rule

BUM 17:   A. Marciniak, Borland Pascal 7.0 z elementami programowania.

                   Część II: biblioteka Turbo Vision 2.0, biblioteka ObjectWindows,

                   łącze programowe do Windows

W książce opisano dwie biblioteki obiektowe pakietu Borland Pascal 7.0: Turbo Vision (przeznaczoną dla programów DOS-owskich) i ObjectWindows (przeznaczoną dla środowiska Windows). Ponadto przedstawiono moduły standardowe, które są łączem programowym języka do środowiska Windows i podano przykłady ich zastosowań. Książka jest przeznaczona dla osób, które projektują i programują interakcyjne, okienkowe systemy użytkowe.

ISBN 83-85060-61-8, stron 1418+xviii (w trzech woluminach), 1995

 

horizontal rule

BUM 16 bis:   A. Marciniak, Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania.

                         Część I: środowiska programowe, język programowania,

                         programy narzędziowe

Książka obejmuje część materiału przedstawionego w pozycji BUM-16, która dotyczy pakietu Turbo Pascal 7.0.

ISBN 83-85060-68-5, stron 907+xx, 1994

 

horizontal rule

BUM 16:   A. Marciniak, Borland Pascal 7.0 z elementami programowania.

                   Część I: środowiska programowe, język programowania, programy

                   narzędziowe

Książka stanowi pierwszą część kompleksowego podręcznika programowania w języku Borland Pascal 7.0 (Turbo Pascal 7.0) oraz posługiwania się zintegrowanymi środowiskami pakietu i jego programami narzędziowymi. Jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych programowaniem w najnowszej wersji języka Pascal firmy Borland.

ISBN 83-85060-53-7, stron 1310+xxii (w trzech woluminach), 1994

 

horizontal rule

BUM 15:   M. Daroszewski, Windows 3.1

W książce opisano najnowszą wersję środowiska graficznego Windows ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb polskiego użytkownika. Opis jest bogato ilustrowany przykładami. Pozycja ta jest polecana początkującym i doświadczonym użytkownikom mikrokomputerów.

ISBN 83-85060-59-6, stron 522, 1993

 

horizontal rule

BUM 14:   Z. Królikowski, M. Sajkowski, System operacyjny UNIX

                   dla początkujących i zaawansowanych

Książka jest poświęcona wielodostępnemu, wielozadaniowemu systemowi operacyjnemu UNIX. Zawiera ona opis sposobu użytkowania i administrowania systemu, ilustrowany bogatym zestawem ćwiczeń-sesji przy komputerze, a także opis budowy i mechanizmów wewnętrznych systemu, w tym szczegółowy opis jądra systemu.

ISBN 83-85060-58-8, stron 202, 1993

 

horizontal rule

BUM 13:   A. Zalewski, Turbo Vision - programowanie systemów interakcyjnych

                   w języku Turbo Pascal

W podręczniku szczegółowo opisano ideę i zasady programowania obiektowego oraz programowania i projektowania systemów interakcyjnych z wykorzystaniem biblioteki Turbo Vision. Pozycja polecana studentom i programistom oraz wszystkim tym, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie programowania w języku Turbo Pascal 6.0.

ISBN 83-85060-52-9, stron 364, 1993

 

horizontal rule

BUM 12:   A. Marlewski, PC Tools 7.1

Jest to podręcznik o najnowszej wersji najpopularniejszego systemu narzędziowego obsługi komputerów PC. Książka polecana wszystkim użytkownikom mikrokomputerów.

ISBN 83-85060-39-1, stron 383, 1993

 

horizontal rule

BUM 11:   M. T. Jankowski, A. Marciniak, System operacyjny DR DOS 6.0

                   dla początkujących i zaawansowanych

 

Książka jest kompleksowym opisem ostatniej wersji systemu operacyjnego DR DOS firmy Digital Research Inc., konkurującego na rynku z systemem MS-DOS. Zawiera liczne przykłady zastosowań poszczególnych poleceń systemowych, opis instalacji systemu, zarządzania pamięcią, edytora systemowego itd. Pozycja polecana wszystkim użytkownikom mikrokomputerów.

ISBN 83-85060-47-2, stron 464, 1993

 

Początek strony

 

10 pozycji bliżej

 

Koniec strony

 

horizontal rule

BUM 10:   A. Marciniak, Grafika komputerowa w języku Turbo Pascal

W książce opisano elementy programowania grafiki mikrokomputerowej, w tym m. in. konstruowanie wykresów i figur, algorytmy usuwania niewidocznych linii i powierzchni oraz animację. Na dyskietce znajduje się m. in. zestaw ponad 100 procedur graficznych oraz program przedstawiający standardowe procedury graficzne w języku Turbo Pascal.

ISBN 83-85060-46-4, stron 674, 1998 (wyd. drugie)

 

horizontal rule

BUM 9:   A. Marciniak, Programowe sterowanie drukarką laserową

                 i konstruowanie zbiorów znaków – język PCL

Książka jest przeznaczona dla zaawansowanych programistów. Opisuje język obsługi drukarek laserowych zgodnych ze standardem firmy Hewlett-Packard. Szczególną uwagę zwrócono na konstruowanie krojów bitowych, wczytywanych do pamięci drukarki. Na dyskietce zamieszczono programy służące do tego celu.

ISBN 83-85060-45-6, stron 224, 1992

 

horizontal rule

BUM 8:   R. Goc, IBM PC - to proste i ciekawe

Jest to książka, w której można znaleźć m. in. informacje o tym, jaki komputer kupić i jak go zainstalować. Dla nowicjuszy jest to zarazem podręcznik o zasadach pracy mikrokomputera, ułatwiający opanowanie posługiwania się nim oraz zapoznający z podstawowymi poleceniami systemu operacyjnego DOS. Także zaawansowani użytkownicy mikrokomputerów znajdą w książce wiele ciekawych informacji, przydatnych w praktyce.

ISBN 83-85060-50-2, stron 208, 1992

 

horizontal rule

BUM 7:   P. J. Jasiński, Z. Królikowski, J. Szulczyński, Mikrokomputerowe bazy

                 danych z programowaniem w dBase IV

Książka przedstawia język dBase IV jako narzędzie implementacji i użytkowania relacyjnych baz danych. Zawiera także podstawy strukturalne i operacyjne relacyjnego modelu baz danych oraz przykłady systematycznego projektowania takiej bazy.

ISBN 83-85060-44-8, stron 160, 1992

 

horizontal rule

BUM 6:   A. Marciniak, Nowe elementy systemu i języka Turbo Pascal

                 w wersji 6.0 z opisem biblioteki Turbo Vision

W książce opisano nowe elementy pakietu Turbo Pascal w wersji 6.0 wraz z systemową biblioteką tworzenia programów okienkowych. Książka jest uzupełnieniem podręcznika tego samego autora o Turbo Pascalu 5.5.

ISBN 83-85060-29-4, stron 392, 1992 (wyd. drugie)

 

horizontal rule

BUM 5:   M. T. Jankowski, A. Marciniak, System operacyjny MS-DOS 4.0/5.0

                 dla początkujących i zaawansowanych

Książka opisuje dwie ostatnie wersje systemu operacyjnego MS-DOS i jest bogato ilustrowana przykładami. Pozycja polecana wszystkim użytkownikom mikrokomputerów.

ISBN 83-85060-42-1, stron 520, 1993 (wyd. trzecie)

 

horizontal rule

BUM 4:   A. Marciniak, D. Gregulec, J. Kaczmarek, Basic Numerical Procedures

                 in Turbo Pascal for Your PC

                 (Revised Edition for Turbo Pascal 5.0, 5.5 and 6.0)

Pakiet (dokumentacja + dyskietki) zawiera 90 gotowych procedur i funkcji z takich działów, jak: interpolacja, aproksymacja, szybkie przekształcenie Fouriera, układy równań liniowych, zagadnienia własne, równania nieliniowe, całkowanie i różniczkowanie numeryczne oraz równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe. Jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników mikrokomputerów, którzy muszą rozwiązywać różne problemy matematyczne.

ISBN 83-85060-30-8, stron 324, 1992

 

horizontal rule

BUM 3:   A. Marlewski, Derive. Pomocnik matematyczny (wersja 2.0)

Książka jest opisem popularnego systemu obliczeń symbolicznych i ich wizualizacji graficznej na mikrokomputerach typu PC. Poleca się ją wszystkim zainteresowanym (mniej lub bardziej obytym z techniką mikrokomputerową), którzy na co dzień obcują z problemami matematycznymi.

ISBN 83-85060-49-9, stron 356, 1992

 

horizontal rule

BUM 2:   A. Marciniak, Turbo Pascal 5.5

                 (wydanie drugie poprawione i uzupełnione)

Książka stanowi kompleksowy podręcznik programowania w języku Turbo Pascal 5.5 oraz posługiwania się zintegrowanym środowiskiem pakietu i jego programami narzędziowymi. Książka jest przeznaczona dla zainteresowanych programowaniem w Turbo Pascalu, którzy są zaznajomieni z podstawowymi poleceniami systemu operacyjnego DOS.

ISBN 83-85060-20-0, stron 592, 1991

 

horizontal rule

BUM 1:   A. Marciniak, ChiWriter. Profesjonalny edytor tekstów

                 naukowo-technicznych (wersja 3.16)

Książka zawiera kompletny opis wszystkich funkcji popularnego edytora tekstów ChiWriter. Opis ten jest zilustrowany licznymi przykładami praktycznymi. Książka jest przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników mikrokomputerów.

ISBN 83-85060-18-9, stron 260, 1991

 

Początek strony

 

10 pozycji bliżej

 

horizontal rule

 

Powrót do strony głównej