Ogłoszenia

...

O mnie ...

Jestem adiunktem w Zakładzie Systemów Informatycznych w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Moimi zainteresowaniami naukowymi jest eksploracja różnego rodzaju danych od złożonych struktur drzewiastych po bardzo ciekawy świat danych na poziomie molekularnym.

W semestrze zimowym 2019-2020 prowadzę zajęcia z przedmiotu Zarządzanie Bazami Danych SQL i NoSQL dla kierunku Informatyka.Swoją cegiełkę dołożyłam również do projektu Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.