Anna Kobusińska

Systemy Operacyjne - użytkowanie

Contact

Materiały pomocnicze:

 1. Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX (autor dr D.Wawrzyniak) [ pdf ]
 2. Opis poleceń [ pdf ]
 3. Polecenia edytora vi (wersja podstawowa) [ pdf ]
 4. Polecenia edytora vi (wersja rozszerzona) [ pdf ]
 5. Dobry kurs bash'a

Zadania :

 1. Skrypt [ pdf ]
 2. Edytor VIM [ pdf ]
 3. Przekierowanie wejścia -wyjścia [ pdf ]
 4. Proste potoki (polecenia cat, head, tail, sort, uniq, wc, tr, cut) [ pdf ]
 5. Polecenie find [ pdf ]
 6. Polecenie grep [ pdf ]
 7. Procesy + ciut ciekawsze potoki [ pdf ]
 8. Skrypty I [ pdf1 ] [ pdf2 ]

Zagadnienia:

 1. Poruszanie się w systemie
   logowanie, zmiana hasła, edytor vi (tryby pracy, poruszanie się po tekście, usuwanie i wstawianie fragmentów)

   Polecenia:
   finger, who, id, whoami, passwd, man

 2. System plików
   omówienie praw dostępu, wzorce uogólniające, przeadresowanie standardowego wejścia-wyjścia, edytor vi (ograniczniki, praca z wieloma buforami, wyszukiwanie i zastępowanie,tryb ":"))

   Polecenia:
   ls, pwd, mkdir, rmdir, cp, mv, rm, ln, cmp, file, chmode
 3. Procesy
   uruchamianie procesów w tle (&), uruchamianie sekwencyjne (;), uruchamianie warunkowe (&&, ||), grupowanie poleceń w () i w {}

   Polecenia:
   ps, kill, nice
 4. Programy pomocnicze

   Polecenia:
   cat, more, head, tail, diff, comm, wc, tr, cut, fing, grep, sort, uniq, tee

 5. Skrypty
   Przekazywanie parametrów ($0, $1, ..., shift), echo, parametry specjalne ($@, $*, $#), konstrukcje programotwórcze: for, if, while, until, polecenie test, eval, cytowania ("...", '...', `...`, \ )

 6. Komunikacja pomiędzy użytkownikami

   Polecenia:
   write, talk, msg y/n, mail, wall

 7. Środowisko
   shell sh (zmienne środowiskowe, export)
   shell csh (set, setenv, alias)
   pliki konfiguracyjne (.login, ..logout, .cshrc, .profile)

 8. Podstawowe zagadnienia z administracji

Ciekawe strony "linuksowe":

 1. Dokumentacja + ciekawostki
 2. Dystrybucje
 3. Oprogramowanie

Literatura:

 1. Sobaniec C., "Linux - przewodnik użytkownika", Nakom 2002

Anna Kobusińska, PhD


Institute of Computing Science
Poznan University of Technology
Piotrowo 2,
60-965 Poznan, Poland


Office:
Centrum Wykładowe PP, room 4
tel: (+48 61) 665-29-64
fax: (+48 61) 877-15-25E-mail:
Anna.Kobusinska [at] cs.put.poznan.pl