Anna Kobusińska

Systemy rozproszone dużej skali

Contact

Zagadnienia:

 1. Wstęp [wykład1.pdf]
 2. BigData Landscape [wykład2.pdf]
 3. Modele CAP i PACELC, Modele danych noSQL, Bazy BigTable, Neo4j [wykład3.pdf]
 4. Rozproszony system plików GFS i przetwarzanie danych strumieniowych (Kafka) [wykład4.pdf]
 5. Zarządzanie zasobami - Mesos i Yarn [wykład5.pdf]
 6. Nieustrukturyzowane i ustrukturyzowane sieci P2P [wykład6.pdf]
 7. Współbieżne przetwarzanie danych - Spark [wykład7.pdf]
 8. Przetwarzanie danych ustrukturyzowanych - Spark SQL [wykład8.pdf]
 9. Przetwarzanie danych strumieniowych - Kafka, Spark Streaming
 10. [wykład9.pdf]

Materiały

  M. Zaharia et al., Spark: The Definitive Guide, O’Reilly Media, 2018 [książka-pdf]

Prezentacje:

 1. 18/25.XI.2021 Protokół BitTorrent – idea, funkcjonalność, rozszerzenia (O.Jerzyk, M.Adamski, P.Mazurek) [prezentacja.pdf]
 2. 25.XI.2021 Przykłady platform: LinkedIn (W.Kowalska, M.Złotek) [prezentacja.pdf]
 3. 2.XII.2021 Przykłady platform: Facebook (R.Ciemny, R.Wójcik, K.Luwański) [prezentacja.pdf]
 4. 2/9XII.2021 Przykłady platform: Instagram (P.Kryczka, K.Charlikowski) [prezentacja.pdf]
 5. 9.XII.2021 Przykłady platform: Twitter (D.Floryan, Ł.Kowalik) [prezentacja.pdf]
 6. 9/16.XII.2021 Przykłady platform: Uber (K.Sychla, Ł.Wełnic) [prezentacja.pdf]
 7. 16.XII.2021 Przykłady platform: Netflix (M.Bąk)
 8. 16/23.XII.2021 Przykłady platform: AirBnB (P.Tomaszewski) [prezentacja.pdf]
 9. 23.XII.2021 Blockchain – ogólna idea, budowa bloku, hash, klucze, alg. consensusu, modele (B.Malcherek, T.Grzesiak, M.Świderski)
 10. 13.I.2022 Ethereum – contracts, transactions, gas, consensus (B.Szal , M.Gapiński) [prezentacja.pdf]
 11. 13.I.2022 Solidity (smart contracts + programming) (K.Wleklak, M.Kwiatkowski) [prezentacja.pdf]

Uwagi do prezentacji:

 1. prezentacja powinna przedstawiać architekturę prezentowanego rozwiązania, prezentować i omawiać zastosowany protokół, pokazywać przykłady użycia i zastosowanie

Anna Kobusińska

PhD, DSc.


Institute of Computing Science
Poznan University of Technology
Piotrowo 2,
60-965 Poznan, Poland


Office:
Centrum Wykładowe PP, room 4
tel: (+48 61) 665-29-64
fax: (+48 61) 877-15-25E-mail:
Anna.Kobusinska [at] cs.put.poznan.pl