Anna Kobusińska

Systemy rozproszone dużej skali

Contact

Zagadnienia:

 1. Wstęp: [wykład1.pdf]
 2. BigData Landscape: [wykład2.pdf]
 3. Modele danych noSQL i teoria CAP: [wykład3.pdf]
 4. BigTable, Cassandra, Neo4j: [wykład4.pdf]
 5. Zarządzanie zasobami - Mesos i Yarn: [wykład5.pdf]
 6. Rozproszony system plików - GFS: [wykład6.pdf]
 7. Nieustrukturyzowane i ustrukturyzowane sieci P2P: [wykład7.pdf]

Prezentacje:

 1. 13.XII.2019 Protokół BitTorrent – idea, funkcjonalność (M.Pogodski, O.Rutkowski) [prezentacja.pdf]
 2. 13.XII.2019 Rozszerzenia BitTorrent – PEX, Mulittracker, DHT oraz magnet links (W.Jaroński) [prezentacja.pdf]
 3. 13.XII.2019 Conflict-free Replicated Data Types CRDT– idea, zastosowanie (W.Misztal) [prezentacja.pdf]
 4. 20.XII.2019 Przetwarzanie danych – Spark: idea, RDD, core programming (K.Michałowski, P.Ruminkiewicz) [prezentacja.pdf]
 5. 20.XII.2019 Przetwarzanie danych – data streaming: Apache Storm, Samza, Flink, Spark (G.Wilczyński, M.Wachowiak) [prezentacja.pdf]
 6. 10.I.2019 Przykłady platform: LinkedIn (M.Babiaczyk, R.Budka) [prezentacja.pdf]
 7. 10.I.2019 Przykłady platform: Facebook (G.Szczepaniak, Sz.Wolarz) [prezentacja.pdf]
 8. 17.I.2019 Przykłady platform: Twitter (M.Sierbin, A.Godziński) [prezentacja.pdf]
 9. 17.I.2019 Przykłady platform: Instagram (P.Ptak) [prezentacja.pdf]
 10. 17.I.2019 Przykłady platform: Uber (T.Jędrzejewski) [prezentacja.pdf]
 11. 24.I.2019 Blockchain – ogólna idea, budowa bloku, hash, klucze, alg. consensusu, modele (K.Kołodziej, M.Patalas) [prezentacja1.pdf] [prezentacja2.pdf]
 12. 24.I.2019 Bitcoin (B.Małecki) [prezentacja.pdf]
 13. 31.I.2019 Ethereum – idea, inteligentne kontrakty i Solidity (K.Kortas, J.Kaszczyński) [prezentacja.pdf]
 14. 31.I.2019 IOTA (J.Wegnerowski) [prezentacja.pdf]

Anna Kobusińska

PhD, DSc.


Institute of Computing Science
Poznan University of Technology
Piotrowo 2,
60-965 Poznan, Poland


Office:
Centrum Wykładowe PP, room 4
tel: (+48 61) 665-29-64
fax: (+48 61) 877-15-25E-mail:
Anna.Kobusinska [at] cs.put.poznan.pl